Ще се подобри електрозахранването в Нови Искър

Абонатите в Нови Искър ще получават електромери с дистанционно отчитане. ЧЕЗ Разпределение България ще подобри сигурността и качеството на електроснабдяването в Нови Искър и Банкя чрез инсталиране на електромери с дистанционно управление. Автоматизираната система ще позволи дистанционно отчитане на консумацията на електроенергия, ще се следи натоварването на мрежата и и нивото на подаваното напрежение, честотата и продължителността на прекъсванията и други параметри. Това ще позволи да се повиши качеството и надеждността на електрозахранването на клиентите и да се оптимизира процесът на обслужване, което ще окаже пряко влияние върху удовлетвореността на всички потребители.

Електромерите ще бъдат инсталирани през периода 17-21 септември. Не се предвижда прекъсване на електрозахранването едновременно за голям брой потребители. Въпреки това, кратки прекъсвания за отделни инсталации на електромери са възможни между 8:00 и 20:00 часа. Дейността ще се извършва от технически специалисти с необходимата квалификация и опит и е за сметка на компанията.

Виж още новини