Контакти

  • Телефон/и : 0888 404 765
  • имейл/и : office@evrokanal.net
  • Работно време : Всеки ден 9:00-20:00 ч
  • Адрес : гр.София, кв.Врaждебна, ул.46 N2a

За Водоноски- отводняване, поливане, миене

Фирма Евроканал ЕООД  е основана през 2006 г. с основен предмет на дейност изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни мрежи. Фирмата има издадени следните сертификати и разрешителни:

- Лиценз от Министерството на околната среда и водите с документ N12-РД-1454-00/11.11.2015 г. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци(код Т) на територията на цялата страна,съгласно чл.12,ал.2,т.3 от закона за управление на отпадъците.
-  Сертификат ISO 14001:2005 - интегриране на система за управление по отношение на околната среда.
- Сертификат  ISO 9001:2008 - внедряване на система за управление на качеството.
- Сертификат  BS  OHSAS 18001:2007 - интегрирана система за управлението на здравето и безопасност в работна среда.

Фирма "Евроканал" ЕООД е вписана в централния професионален регистър на строителя с протокол №0903/14.04.2016  за следните групи и категории строежи:

I. Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл.5, ал.1, т.4. Удостоверение №IV-TV007694
4.2 строежи от втора до четвърта категория съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС

II. Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Удостоверение №I-TV015773
          1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл.5,ал.4 от ПРВВЦПРС.
- Евроканал ЕООД работи в сферата на аварийните услуги 24/7

Водоноски- отводняване, поливане и миене

Нашата фирма предлага:

* Водоноска

* Отпушване на канали и профилактика на канализация

* Отводняване

* Измиване на улици, плацове и халета

* Изграждане и ремонт на ВиК мрежи

Телефон за контакти - 0888 404 765, 0877776377

Измиване на пътища, халета и паркинги, доставка на битова вода, почистване на септични ями, шахти, изкопи с багер, изпомпване на септични ями. За повече информация може да разгледате сайта ни - тук.