Контакти

  • Телефон/и :
  • имейл/и :
  • Работно време : Понеделник-петък 09:00-17:00
    събота-неделя почивка
  • Адрес : гр. Нови Искър

За Правни услуги и консултации- Нови Искър

Практикуващи адвокати на територията на община Нови Искър.

Адвокатски услуги и консултации

Адвокат Петрана Атанасова

Телефон: 0888 399 339

Петрана Атанасова - Процесуално представителство на физически и юридически лица по граждански, административни и изпълнителни дела и заповедни производства.

Основна практика: нотариално производство - сделки с недвижими имоти; обжалване на административни актове постановени по реда на Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земеделски земи; трудови дела; дела по служебно правоотношение; дела по Семейния кодекс – развод, родителски права, издръжки; дела по Закона за наследството – възстановяване на запазена част, приемане и отказ от наследство; облигационни и търговски дела, регистриране и промени в търговски дружества и еднолични търговци.

Адвокат Десислава Манолкова

Телефон: 0887 168 783

E-mail: desi.manolkova@abv.bg

Адвокат Ангел Тинчев

Ангел Тичев - недвижими имоти, семейно - наследствено право (разводи, издръжки, попечителство), обстоятелствени проверки, констативни натариални актове.

Телефон: 0887 681 186

Viber: 0888 277 596

E-mail: office@advokat-tinchev.com

Актуалните ни оферти

Трябва ти нотариус? Виж тук.
Разгледай офертата