Контакти

  • Телефон/и : +359 2 936 04 49
  • имейл/и : banmz@abv.bg
  • Работно време : Понеделник-петък 9:00-17:00
    Събота-неделя- почивни дни
  • Адрес : София 1220, ул.Недко войвода № 49

За Българска асоциация за невромускулни заболявания

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БАНМЗ е масова, неполитическа, независима, обществена и доброволна организация, призвана да отговори на потребностите на боледуващите от невромускулни заболявания. Тя е създадена през 1991 год. от родители на болни деца, болни, симпатизанти и лекари. Член на Европейския съюз на асоциациите за мускулна дистрофия ЕАМДА.

Българска асоциация- невромускулни заболявания

Главни цели на асоциацията са:

- да защитава правото на нормален и пълноценен живот
- да оказва морална, правна, здравна и психологическа помощ на болните деца и техните семейства
- да съдейства за успешното им адаптиране към обществото и на обществото към тях
- да работи за подобряването на условията им за живот
- съдействие при лечението им

Асоциацията е юридическо лице с идеална цел, Национално представена, член на Националния съвет на хората с увреждания към Министерски съвет, дейността на сдружението е с обществена полза според българското законодателство и осъществява дейността си в съгласие с Конституцията, законите на Р България, ратифицираната от нашата страна Конвенция за защита правата на детето и своя Устав.

Асоциацията осъщестява контакти и работи по изпълнението на съвместни проекти с български и международни неправителствени организации.

Разгледайте нашия сайт- натисни тук