Очаквайте скоро разписания за градски транспорт на район Нови Искър.

автобусна линия 27                              
                                     
                                     
(делник)                                  
                                     
(Село Кътинa - метростанция Княгиня Мария Луиза)                      
                                     
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
5:15 6:00 7:00 3:10 9:20 10:15 11:07 12:01 13:13 14:26 15:03 16:14 17:06 18:11 19:07 20:00 21:23 22:33 23:07
5:30 6:15 7:16 8:30 09:32 10:32 11:25 12:37 13:50   15:39 16:34 17:22 18:28 19:17 20:13 21:58   23:40
5:45 6:30 7:33 3:40 9:45 10:50           16:50 17:38 18:47 19:37 20:30      
  6:45 7:51 8:55                 17:54   19:47 20:43      
                                     
                                     
(делник)                                  
                                     
(Метростанция Княгиня Мария Луиза - село Кътина)                      
                                     
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
4:20 5:05 6:02 7:02 8:03 09:17 10:07 11:02 12:12 13:24 14:00 15:13 16:03 17:01 18:09 19:15 20:24 21:00 22:10
4:35 5:19 6:17 7:17 8:20 9:42 10:32 11:37 12:48   14:37 15:32 16:26 17:21 18:25 19:34   21:35 22:45
4:50 5:33 6:32 7:32 8:38             15:50 16:33 17:37 18:41 19:54      
  5:47 6:47 7:47 8:57               16:50 17:53 18:53        
                                     
                                     
(Метростзнция Княгиня Мария Луиза - село Кътина)                      
                                     
(предпразник / празник)                              
                                     
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-23
4:23 5:13 6:02 7:20 3:12 09:12 10:12 11:12 12:27 13:06 14:21 15:35 16:12 17:17 18:17 19:17 20:47 21:37 22:27
    6:30 7:42 3:42 09:42 10:42 11:47   13:44 1458 15:54 16:47 17:47 13:47 19:57      
    6:57                                
                                     
                                     
(Село Кътина - метрсстанция Княгиня Мария Луиза)                      
(предпразник / празник)                              
                                     
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23-0
5:15 6:10 7:25 3:25 09:25 10:25 11:00 12:19 13:34 14:11 15:25 16:00 17:00 18:00 19:10 20:00 21:40 22:30 23:20
  6:55 7:55 3:55 09:55   11:20 12:57   14:48   16:30 17:30 13:30 19:25 20:20      
            11:40                 20:50