Контакти

  • Телефон/и : 0885405058
  • имейл/и : eleonora.b.ivanova@gmail.com
  • Работно време :
    Понеделник - Неделя
    След предварителна уговорка


  • Адрес : Нови Искър

Информация

   

     I offer private English lessons via Skype platform to improve the level of written and spoken English to anyone interested. The English lessons are suitable for beginners and advanced level learners. I teach according to the individual needs of each person. I have some of the best study materials, and we use the richness of the Internet and its possibilities. The English lessons are diverse and build upon the knowledge taken previously. 
 
     Having lived in New York for four years studying acting, I can be helpful to everyone, giving guidance and advice, helping with playfulness and achieving real results with wide range of  methods and fun or serious conversations.
 
     I improve the accent and pronunciation if needed. Grammar and vocabulary are systematically upgraded and mastered in spoken and written speech. I have been giving English lessons for six years now online and I can say that the results are very positive for anyone who has put in the necessary effort and time.  
Usually one or two English lessons a week are enough for consistent progress and extra  time spend for independent work. If it is once a week, the  English lesson lasts 90 minutes. 
 
     The price of an English lesson for an astronomical hour is BGN 20, and for 90 minutes it is BGN 30.
If you are interested, it is best to call 0885405058 for additional information and a free consultation.
 
 
Good luck to all! 
Eleonora Ivanova 

За Уроци по английски език

     Предлагам частни уроци през скайп платформа за подобряване нивото на английски език писмено и говоримо.  Уроците са подходящи за начинаещи и напреднали. Преподавам според индивидуалните нужди на всеки. Разполагам с едни от най-добрите учебни материали, които предоставям безплатно при необходимост в pdf  формат, както и използвам богатсвото на интернет и неговите възможности.

     Тъй като съм живяла четири години в Ню Йорк, изучавайки актьорско майсторство, мога да бъда полезна на всички, давайки напътствия и съвети, помагайки с игривост и постигане реални резултати посредством набор от методи, игри и забавни или сериозни беседи, както и  прилагане на лексика и граматика в разговорната реч, като се надгражда систематично. Подобрявам акцента и произношениетп при необходимост.

     От шест години се занимавам с преподаване на английски език и даване на частни уроци, възползвайки се от удобството на онлайн пространството и мога да кажа, че резултатите са много положителни при всеки, който е положил необходимите усилия и време.


     Един или два урока седмично са достатъчно за последователен напредък, както и отделно време за самостоятелна работа. Ако е един път в седмицата урока е с 90мин продължителност.

     Цената на урок за един астрономически час е 20лв,
а за 90 мин е 30лв.

     При проявен интерес най-добре позвънете на тел. 0885405058 за допълнително информация, свободни възможности за времеви диапазон за провеждане на уроците и безплатна консултация.

Успех и късмет на всички!
Елеонора Иванова

Другите оферти предлагани от Уроци по английски език